Begeleiding bij stress en burn-out

We starten bij de intake met een bevraging/test om te zien in welke fase de klant zich bevindt. Daarop kan er dan een begeleidingstraject worden uitgestippeld.

Bij indicaties van een burn-out zal de klant altijd doorverwezen worden naar de dokter om een diagnose te laten stellen. Met behulp van de resultaten van een kwalitatieve inventarisatie van de spanningsklachten die we bij de intake hebben gedaan kan de dokter een beter zicht krijgen op de klachten.

De fase waarin de klant zich bevindt zal de duur van de sessies bepalen.

Tarief

€30 voor een sessie van een half uur.

€60 voor 1 uur.