Waarom neem je mij in dienst als CHO? Wat doe ik?

Als Chief Happiness Officer is het mijn doel om mensen terug gemotiveerd en met goesting aan het werk te krijgen.

Ik help mee om het welzijnsbeleid van uw bedrijf mee op poten te zetten als schakel tussen de mensen en het management.  Mijn ervaringen als loopbaancoach helpen me hierin om werknemers te helpen aan een betere work-life balance.  Voelt de werknemer zich niet meer goed in zijn job?  Samen kunnen we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn binnen het bedrijf en wat een match kan zijn met zijn/haar waarden/talenten/kwaliteiten/competenties/energiegevers en vreters/inspiraties/interesses/levensmissie/drijfveren.  Daarnaast is er het luik van stress en burn-out begeleiding.  Het is dus belangrijk om actie te kunnen ondernemen vooraleer er mogelijk verzuim ontstaat.  We gaan de werknemer tijdig gaan ondersteunen en begeleiden hierin.  We kunnen de werknemer helpen aan een nieuwe functie binnen het bedrijf of binnen een groep.  Soms kan er ook een nieuwe functie worden gecreëerd of een functie kan worden aangepast.  Alles gebeurt aan de hand van regelmatige coaching gesprekken. Het gaat steeds ook over een persoonlijk traject volgens de noden en de vooruitgang van de werknemer.  Soms is het echt belangrijk om zelfs op dagelijkse basis met elkaar te communiceren.  Dit kan ook via interne chatsystemen alhoewel persoonlijk contact steeds mijn voorkeur geniet. 

We organiseren ook geregeld teamevents om de teamspirit te bevorderen en de motivatie bij werknemers zo hoog mogelijk te houden.  Teamevents zijn belangrijk om een band te kunnen opbouwen met elkaar en deze te onderhouden.  Een teamevent kan over de middag of na het werk en hoeft zeker niet altijd uren in beslag te gaan nemen.  Soms kunnen het ook kleine dingen zijn, zoals trakteren op een ijsje of samen fitnessen over de middag enz. …  Geluk zit in kleine dingen. 

Zorg dragen voor zichzelf is voor een chief happiness officer een prioriteit.  Ik zal hier de werknemers ook in aanmoedigen en coachen. 

We pakken het welzijnsbeleid in de brede zin op en luisteren naar de noden van de werknemers en proberen hier zoveel mogelijk gehoor aan te geven. 

Het is vanzelfsprekend dat hierin discretie zal worden nageleefd.  Enkel in overleg met de werknemer kan er met de directie een gesprek worden georganiseerd.  In sommige gevallen kan dit noodzakelijk zijn om bepaalde veranderingen te kunnen doorvoeren.

Wat zijn mijn waarden?  Empathie, luistervaardigheid, betrokkenheid, inlevingsvermogen, erkenning, effectiviteit, positiviteit, respect, zelfstandigheid, zelfontplooiing, betrouwbaarheid.   Mijn waarden maken dat dit voor mij de ideale job is en dit is net waar ik anderen bij wil helpen.

Wil je meer weten over onze aanpak?  Dan kom ik graag eens langs zodat we een mogelijk stappenplan kunnen uitwerken. Er zal ook een overeenkomst tussen ROS.A. Office & HR Solutions en het bedrijf worden opgesteld.

Tarieven worden met het bedrijf afgesproken.